Scrabble Word shikasta, Words With Friends score & SHIKASTA definition

shikasta is a Scrabble word, shikasta uses Eight letters.
Scrabble point value for shikasta Fifteen points.
Words with Friends point value for shikasta: Fifteen points.

Below are the results of unscrambling shikasta. We found a total of 204 words by unscrambling the letters in shikasta. We unscrambled the letters to create a list of all the words found in Scrabble for shikasta, Words with Friends, and Text Twist. Click these words to get how many point that word worth, their definitions, and all the other words that can be made by unscrambling the letters from these words. If one or more words can be unscrambled with all the letters entered plus one new letter, then they will also be displayed.

7 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

shaktis 14

6 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

5 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

assai 5 haika 12 haiks 12 hasta 8 hists 8 kasha 12 kashi 12 katha 12 khasa 12 khasi 12 khass 12 khats 12 kiaat 9 kists 9 kiths 12 saith 8 sakai 9 sakha 12 sakis 9 sakti 9 satai 5 satis 5 shaka 12 shist 8 shita 8 shits 8 sikhs 12 sitka 9 skats 9 skits 9 staia 5 stash 8 taish 8 tasks 9 thais 8

4 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

aahs 7 aias 4 aith 7 aits 4 akha 11 akia 8 asak 8 asha 7 asia 4 asks 8 assi 4 asst 4 asta 4 atik 8 atis 4 atka 8 haak 11 haik 11 hait 7 hask 11 hast 7 hati 7 hats 7 hiss 7 hist 7 hits 7 ikat 8 isth 7 kaas 8 kaha 11 kasa 8 kath 11 kats 8 khat 11 khis 11 kish 11 kiss 8 kist 8 kith 11 kits 8 saka 8 saki 8 sasa 4 sash 7 sata 4 sati 4 shai 7 shat 7 shia 7 shik 11 shit 7 siak 8 sika 8 sikh 11 sish 7 sist 4 sita 4 sith 7 sits 4 skat 8 skis 8 skit 8 taha 7 taka 8 tash 7 task 8 tass 4 thai 7 thak 11 this 7 tshi 7 tsia 4 tsks 8

3 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

aah 6 aas 3 aha 6 ahi 6 ahs 6 aht 6 aik 7 ais 3 ait 3 aka 7 asa 3 ash 6 ask 7 ass 3 ast 3 ata 3 ati 3 hak 10 has 6 hat 6 hia 6 his 6 hit 6 hsi 6 hts 6 ihs 6 ish 6 ist 3 ita 3 its 3 kai 7 kas 7 kat 7 kha 10 khi 10 kit 7 ksi 7 saa 3 sah 6 sai 3 sak 7 sat 3 sha 6 shi 6 sht 6 sia 3 sis 3 sit 3 ski 7 ssi 3 sta 3 stk 7 taa 3 tai 3 tas 3 tha 6 tis 3 tsi 3 tsk 7 tss 3

2 letter words made by unscrambling the letters in shikasta

aa 2 ah 5 ai 2 ak 6 as 2 at 2 ha 5 hi 5 hs 5 ht 5 ia 2 ik 6 is 2 it 2 ka 6 ki 6 kt 6 sa 2 sh 5 si 2 sk 6 ss 2 st 2 ta 2 th 5 ti 2 tk 6 ts 2