Scrabble Word shikaris, Words With Friends score & SHIKARIS definition

shikaris is a Scrabble word, shikaris uses Eight letters.
Scrabble point value for shikaris Fifteen points.
Words with Friends point value for shikaris: Fifteen points.

Below are the results of unscrambling shikaris. We found a total of 176 words by unscrambling the letters in shikaris. We unscrambled the letters to create a list of all the words found in Scrabble for shikaris, Words with Friends, and Text Twist. Click these words to get how many point that word worth, their definitions, and all the other words that can be made by unscrambling the letters from these words. If one or more words can be unscrambled with all the letters entered plus one new letter, then they will also be displayed.

8 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

7 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

6 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

5 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

4 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

ahir 7 airs 4 arks 8 askr 8 asks 8 assi 4 haik 11 hair 7 hark 11 hask 11 hiss 7 ikra 8 iris 4 irks 8 isis 4 kari 8 khar 11 khir 11 khis 11 kiri 8 kish 11 kiss 8 kras 8 kris 8 ksar 8 rais 4 rakh 11 raki 8 rash 7 risk 8 riss 4 sair 4 saki 8 sari 4 sark 8 sash 7 shai 7 shia 7 shik 11 shri 7 siak 8 sika 8 sikh 11 sirs 4 sish 7 sisi 4 skis 8 sris 4

3 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

ahi 6 ahs 6 aik 7 air 3 ais 3 ark 7 ars 3 ash 6 ask 7 ass 3 hak 10 has 6 hia 6 hir 6 his 6 hrs 6 hsi 6 ihi 6 ihs 6 ira 3 irk 7 irs 3 ish 6 kai 7 kas 7 kha 10 khi 10 kra 7 krs 7 ksi 7 rah 6 ras 3 rha 6 ria 3 rik 7 sah 6 sai 3 sak 7 sar 3 sha 6 shi 6 shr 6 sia 3 sir 3 sis 3 ski 7 sri 3 ssi 3

2 letter words made by unscrambling the letters in shikaris

ah 5 ai 2 ak 6 ar 2 as 2 ha 5 hi 5 hr 5 hs 5 ia 2 ii 2 ik 6 ir 2 is 2 ka 6 ki 6 kr 6 ra 2 rh 5 rs 2 sa 2 sh 5 si 2 sk 6 sr 2 ss 2

Definitions of shikaris

noun

  1. (in India) a hunter