Scrabble Word abstention, Words With Friends score & ABSTENTION definition

abstention is a Scrabble word, abstention uses Ten letters.
Scrabble point value for abstention Twelve points.
Words with Friends point value for abstention: Twelve points.

Below are the results of unscrambling abstention. We found a total of 841 words by unscrambling the letters in abstention. We unscrambled the letters to create a list of all the words found in Scrabble for abstention, Words with Friends, and Text Twist. Click these words to get how many point that word worth, their definitions, and all the other words that can be made by unscrambling the letters from these words. If one or more words can be unscrambled with all the letters entered plus one new letter, then they will also be displayed.

9 letter words made by unscrambling the letters in abstention

8 letter words made by unscrambling the letters in abstention

5 letter words made by unscrambling the letters in abstention

abets 7 abies 7 abnet 7 abote 7 absit 7 aeons 5 anent 5 anion 5 anise 5 annet 5 annie 5 annot 5 antes 5 antis 5 anton 5 aotes 5 atone 5 baits 7 banes 7 banns 7 basin 7 bason 7 baste 7 basti 7 basto 7 bates 7 batis 7 baton 7 batts 7 beano 7 beans 7 beant 7 beast 7 beati 7 beats 7 beisa 7 benin 7 benni 7 bents 7 besan 7 besin 7 besit 7 besot 7 betas 7 betis 7 beton 7 betso 7 betta 7 biens 7 bines 7 binna 7 bints 7 biont 7 biose 7 biota 7 biset 7 bison 7 bites 7 bitte 7 bitts 7 boast 7 boats 7 boise 7 boist 7 boite 7 bones 7 bonne 7 botan 7 botas 7 botte 7 botts 7 btise 7 ebons 7 ennia 5 entia 5 eosin 5 estab 7 etnas 5 ibota 7 inane 5 innet 5 inone 5 insea 5 inset 5 iotas 5 nabis 7 nanes 5 nants 5 nates 5 neats 5 neist 5 nenta 5 neons 5 netts 5 nines 5 ninos 5 niobe 7 niota 5 nisan 5 niton 5 nitos 5 nitta 5 nobis 7 noint 5 noise 5 nonas 5 nones 5 nonet 5 notan 5 notes 5 oaten 5 obias 7 obits 7 oenin 5 onset 5 ostia 5 otate 5 sabin 7 sabot 7 saint 5 saite 5 sanit 5 santo 5 satin 5 sebat 7 senit 5 senna 5 senti 5 seton 5 siena 5 sinae 5 sinon 5 sinto 5 sitao 5 sitta 5 snite 5 sotie 5 stain 5 staio 5 stane 5 state 5 stean 5 stein 5 steno 5 stent 5 stine 5 stint 5 stion 5 stite 5 stoae 5 stoai 5 stoat 5 stoit 5 stone 5 tabes 7 tabet 7 tabis 7 taino 5 tains 5 taint 5 taise 5 tanti 5 tanto 5 taste 5 tates 5 tatie 5 teats 5 teian 5 tenai 5 tenia 5 tenio 5 tenno 5 tenon 5 tenso 5 tents 5 testa 5 teton 5 tibet 7 tiens 5 tinea 5 tines 5 tinne 5 tinta 5 tints 5 titan 5 toast 5 toise 5 toist 5 toits 5 tones 5 tonna 5 tonne 5 totes 5 tsine 5

4 letter words made by unscrambling the letters in abstention

abet 6 abie 6 abit 6 abos 6 absi 6 aeon 4 aine 4 ains 4 aint 4 aion 4 aits 4 anes 4 anet 4 anis 4 anne 4 anni 4 anno 4 anon 4 ansi 4 ante 4 anti 4 ants 4 aten 4 ates 4 atis 4 atte 4 attn 4 bain 6 bais 6 bait 6 bane 6 bani 6 bans 6 bant 6 base 6 bast 6 bate 6 bats 6 batt 6 bean 6 beat 6 bein 6 bena 6 beni 6 benn 6 beno 6 bens 6 bent 6 besa 6 best 6 beta 6 bets 6 bias 6 bien 6 bine 6 bino 6 bins 6 bint 6 bion 6 bios 6 bise 6 bist 6 bite 6 bito 6 bits 6 bitt 6 boas 6 boat 6 bois 6 bona 6 bone 6 boni 6 bons 6 bose 6 bosn 6 bota 6 bote 6 boti 6 bots 6 bott 6 east 4 eats 4 ebon 6 enos 4 eoan 4 eons 4 etas 4 etna 4 eton 4 etta 4 iban 6 inbe 6 inne 4 inns 4 inst 4 inta 4 into 4 ione 4 ions 4 iota 4 isba 6 isnt 4 itea 4 iten 4 nabs 6 naib 6 nain 4 naio 4 nais 4 nane 4 nant 4 naoi 4 naos 4 nasi 4 naso 4 nast 4 nate 4 nato 4 natt 4 neat 4 nebs 6 nein 4 neon 4 nest 4 neti 4 nets 4 nett 4 nias 4 nibs 6 nies 4 nina 4 nine 4 nist 4 nito 4 nits 4 nobs 6 noes 4 nona 4 none 4 nose 4 nota 4 note 4 nots 4 oast 4 oats 4 oban 6 obes 6 obia 6 obis 6 obit 6 oint 4 onan 4 ones 4 otis 4 sabe 6 sain 4 sane 4 sant 4 sate 4 sati 4 sean 4 seat 4 seba 6 seit 4 sena 4 sent 4 seta 4 sett 4 sina 4 sine 4 sion 4 sita 4 site 4 snab 6 sneb 6 snib 6 snit 4 snob 6 snot 4 sone 4 stab 6 stan 4 stat 4 sten 4 stet 4 stib 6 stoa 4 stob 6 stot 4 tabi 6 tabs 6 taen 4 tain 4 tait 4 tane 4 tano 4 tans 4 taos 4 tate 4 tats 4 tean 4 teas 4 teat 4 tens 4 tent 4 test 4 tiao 4 tien 4 ties 4 tina 4 tine 4 tino 4 tins 4 tint 4 tite 4 tits 4 toat 4 toba 6 tobe 6 toea 4 toes 4 toit 4 tone 4 tonn 4 tons 4 tost 4 tote 4 tots 4 tsia 4

3 letter words made by unscrambling the letters in abstention

abe 5 abn 5 abo 5 abs 5 abt 5 aes 3 aet 3 ain 3 ais 3 ait 3 ane 3 ani 3 ann 3 ans 3 ant 3 aob 5 asb 5 ase 3 ast 3 ate 3 ati 3 att 3 bae 5 bai 5 ban 5 bas 5 bat 5 bea 5 ben 5 bes 5 bet 5 bin 5 bio 5 bis 5 bit 5 boa 5 boe 5 bon 5 bos 5 bot 5 ean 3 eat 3 ens 3 eon 3 eos 3 est 3 eta 3 ian 3 iao 3 iba 5 ibo 5 inn 3 ino 3 ins 3 int 3 ion 3 ios 3 ise 3 isn 3 iso 3 ist 3 ita 3 ito 3 its 3 nab 5 nae 3 nan 3 nat 3 nea 3 neb 5 nei 3 neo 3 net 3 nib 5 nis 3 nit 3 noa 3 nob 5 non 3 nos 3 not 3 oat 3 oba 5 obe 5 obi 5 obs 5 oes 3 oie 3 ona 3 one 3 oni 3 ons 3 ont 3 ose 3 osi 3 sab 5 sae 3 sai 3 san 3 sao 3 sat 3 sea 3 sei 3 sen 3 set 3 sia 3 sib 5 sie 3 sin 3 sit 3 sob 5 soe 3 son 3 sot 3 sta 3 tab 5 tae 3 tai 3 tan 3 tao 3 tas 3 tat 3 tbs 5 tea 3 ten 3 tib 5 tie 3 tin 3 tis 3 tit 3 tnt 3 toa 3 tob 5 toe 3 toi 3 ton 3 tos 3 tot 3 tsi 3 tst 3

2 letter words made by unscrambling the letters in abstention

ab 4 ae 2 ai 2 an 2 ao 2 as 2 at 2 ba 4 be 4 bi 4 bn 4 bo 4 bs 4 bt 4 ea 2 en 2 eo 2 es 2 et 2 ia 2 ib 4 ie 2 in 2 io 2 is 2 it 2 na 2 nb 4 ne 2 ni 2 no 2 ns 2 nt 2 ob 4 oe 2 on 2 os 2 ot 2 sa 2 sb 4 se 2 si 2 sn 2 so 2 st 2 ta 2 tb 4 te 2 ti 2 tn 2 to 2 ts 2

Definitions of abstention

noun

  1. a voluntary decision not to act; the act of refraining or abstaining
  2. the act of withholding one's vote